Free Size

ฟุตบอลหนังเย็บแกรนด์สปอร์ต รุ่น พริเมโร่ วันพลัส#5

ฟุตบอล
2,450.00 THB
รหัสสินค้า 331352

ขาว

  • White(2000)

ประเภทสินค้า : ลูกฟุตบอล

วัสดุ : หนังสังเคราะห์พียู

จุดขายเด่นค้า : ได้รับการรับรองจาก FIFA

การดูแลรักษา : ทำความสะอาดทุกครั้ง หลังการใช้งาน